Lendelede • 06 juli 2021

Vandaag huldigt Vlaams minister van Economie, Hilde Crevits, samen met intercommunale Leiedal en projectontwikkelaar Global Estate Group de heringerichte Nelca-site in Lendelede in. Het terrein van 10 hectare, vlakbij het centrum van de gemeente, lag er na het faillissement van de textielgroep Dejaeghere/Nelca jarenlang verwaarloosd bij. Leiedal kocht het terrein aan in 2011 en sloot een overeenkomst met de West-Vlaamse projectontwikkelaar Global Estate Group om het terrein samen nieuw leven in te blazen. Met veel plaats om te ondernemen, te wonen en te ontspannen, krijgt Lendelede er dankzij deze reconversie een nieuw kloppend hart bij.

Textielproductie

Wanneer in 2007 de textielgroep Dejaeghere/Nelca failliet ging, betekende dit het einde van meer dan een eeuw textielproductie op de Nelca-site. Door de complexe afwikkeling van het faillissement duurde het jaren voor de site te koop wordt aangeboden. In tussentijd viel de site ten prooi aan verloedering, vandalisme, koperdiefstal en zelfs brandstichting. Jarenlang zijn de leegstaande en verwaarloosde gebouwen een doorn in het oog van de Lendeleedse bevolking.

Door de omvang, de centrale ligging en het enorme potentieel is het project altijd van groot belang geweest voor de gemeente Lendelede. “De textielactiviteiten van Nelca gingen terug tot 1879. Nelca stelde op haar hoogtepunt 1.300 mensen tewerk. Het was voor het gemeentebestuur dan ook belangrijk dat de site opnieuw een economische bestemming kreeg”, zegt schepen voor lokale economie van Lendelede, Pedro Ketels.

Vandaag, tien jaar na de aankoop door Leiedal, huldigen de intercommunale en projectontwikkelaar Global Estate Group de heringerichte site officieel in. En dat in het bijzijn van Vlaams minister voor Economie, Hilde Crevits.

“We combineren deze reconversie met een aantrekkelijke, publieke ruimte en verschillende verbindingen voor fietsers en voetgangers.”

Pedro Ketels — Schepen

2013 Lendelede Nelca oud

Nieuw kloppend hart voor Lendelede

Het project maakt een einde aan het historisch gegroeide industriële ’eiland’ in het centrum van de gemeente. In de plaats verrijst nu, zowel ten noorden als ten zuiden van de Stationsstraat, een nieuw stukje Lendelede. In de eerste plaats is er nieuwe ruimte voor ondernemers. Ruim 7 hectare is ingericht als nieuwe ruimte voor kmo’s. Het project komt zo tegemoet aan de grote vraag naar bedrijfspercelen voor lokale en ambachtelijke bedrijven in de regio.

Behalve bedrijvigheid is er ook ruimte om te wonen. Langs de Stationsstraat komen er op termijn een 30-tal wooneenheden en ook aan de hoek met de Emiel Neirynckstraat voorziet het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) de mogelijkheid om een meergezinswoning in te planten. Bovendien is bij het project veel aandacht besteedt aan het kwalitatief inrichten van de openbare ruimte en de leefbaarheid van de site.

Nelca press 14

Nelca Noord

Leiedal, die de site verwierf in 2011, herontwikkelde het noordelijke deel van de site. De intercommunale stond in voor de sloop van de volledige terrein en voor de bodemsanering van Nelca Noord. Daarnaast legde deze ook de Duifhuizelaan, de Nelcastraat, de fiets- en wandelpaden, het belevingsplein en het bufferbekken aan. In samenwerking met de gemeente en Fluvius zorgde Leiedal ten slotte voor de vernieuwing van de riolering in de Stationsstraat.

De kmo-site richt zich tot bedrijven met een maximale ruimtevraag van 5.000 m². Een zestal ondernemers zal zich hier al vestigen. Een kleine hectare is nog in onderhandeling. Zo blijft er nog ongeveer 1,8 ha ruimte om te ondernemen beschikbaar. Verder wordt op Nelca Noord nog een bestaand gebouw omgevormd tot bedrijfsverzamelgebouw. En binnenkort sluit Leiedal ook een overeenkomst af met een private partner die het woonproject zal realiseren tussen de Stationsstraat en het bufferbekken.

Nelca 13

Nelca Zuid

Global Estate Group ontwikkelde het deel ten zuiden van de Stationsstraat. Na sanering en aanleg van de nieuwe wegenis, groenzone en waterbuffer, startte de Oostkampse projectontwikkelaar in 2019 met de bouw van vier gebouwen met kantoren, showrooms, opslagruimtes en kmo-units. Op vandaag is het bedrijvenpark Nelca Zuid volledig afgewerkt en de eerste ondernemingen hebben zich er al gevestigd. Er zijn nog enkele kantoor- en handelsruimtes te koop.

Door de grote interesse in het project heeft Global Estate Group zich geëngageerd voor de bouw van nog eens 17 kmo-units op Nelca Noord. Ook deze zijn, op één unit na, allemaal verkocht. De werken zijn begin dit jaar gestart en worden nog eind dit jaar afgerond.

Brownfield

Ook de Vlaamse regering was nauw betrokken bij het project. In 2016 keurde ze het brownfieldconvenant goed waardoor het project kon rekenen op een reeks juridisch-administratieve en financiële voordelen. De Vlaamse overheid stond in voor een subsidie van bijna 3,5 miljoen euro die het mogelijk maakte om de site te herontwikkelen tot een hedendaags, bruisend bedrijventerrein met veel oog voor leefbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit.

Minister Hilde Crevits licht toe: "Omdat de ruimte in Vlaanderen schaars is, is het belangrijk om via brownfieldconvenanten oude - vaak verloederde - bedrijfsterreinen een nieuw leven te geven. Zo wordt geen nieuwe groene ruimte aangesneden, maar wordt een verwaarloosde site geherwaardeerd. Dat gebeurt ook met deze site in Lendelede, waar ruimte komt voor ondernemen, wonen en beleving. De reconversie van dergelijke sites is belangrijk voor zowel de lokale als de Vlaamse economie. En bovendien kunnen we zo’n projecten ook op vlak van duurzaamheid enkel toejuichen."

“Omdat de ruimte in Vlaanderen schaars is, is het belangrijk om via brownfieldconvenanten oude - vaak verloederde - bedrijfsterreinen een nieuw leven te geven.”

Hilde Crevits — Vlaams minister van Economie

Nelca-site ingehuldigd Hilde Crevits Global Estate Group
1251 GEG BEERSEL B04 LR

Bouw van nieuw kmo-park in Beersel gaat van start

In Beersel start in september de bouw van het toekomstige kmo-park Molino, op de hoek van de Molenstraat en Breedveld. De site van ca. 8000 m² krijgt een stevige make-over: de bestaande gebouwen…

Lees meer

Global Estate Group zet eerste stappen in Frankrijk

Global Estate Group zet eerste stappen in Frankrijk

Met het nieuwe Franse kmo-park Cap d’Artisans waagt projectontwikkelaar Global Estate Group zich voor het eerst aan een project over de landsgrenzen heen.

Lees meer

Site Verhelst Bouwmaterialen Global Estate Group

Site Verhelst Bouwmaterialen krijgt nieuwe bestemming

In Ichtegem heeft projectontwikkelaar Global Estate Group de voormalige site van Verhelst Bouwmaterialen aangekocht. Op korte termijn krijgt het bestaande gebouw een tijdelijke invulling als…

Lees meer