• Localisation

  Sleidinge (Evergem)

 • Catégorie

  Industriel

 • Statut

  A vendre

 • Nombre dunités

  39

 • Superficie

  A partir de 160 m²

Après la fermeture de l'usine Campina en 2015, le site de Sleidinge était abandonné. Global Estate Group a acheté le site en 2019 et a élaboré un plan directeur pour réaménager le site contaminé et non utilisé en un parc d'activités durable, innovant et économe en énergie. Le projet a été baptisé « De Melkerij » (la laiterie), en référence au riche passé laitier du site.

De site van 6,5 hectare in Sleidinge krijgt na jaren van leegstand eindelijk een nieuwe bestemming. De bedoeling is om van De Melkerij een bruisend, duurzaam bedrijventerrein. Hierbij wilden we enerzijds, met het oog op duurzaam materiaalgebruik, zoveel mogelijk de bestaande structuren behouden. Anderzijds willen we een aanbod uitwerken op maat van lokale en startende ondernemers, die grote nood hebben aan ruimte om hun zaak uit te bouwen. 

Het project omvat:

 • drie grotere, bestaande loodsen met oppervlaktes van ca. 3.500 m²
 • vier kavels bouwgrond van ca. 1.400 m² - deze zijn intussen allemaal verkocht.
 • 39 kmo-units met oppervlaktes variërend van 160 tot 360 m²Stay tuned
Renders Sleidinge 2

Kmo-units

Verdeeld over 4 bedrijfsverzamelgebouwen komen er in het totaal 39 units.

 • Er komen 10 nieuwbouwunits in twee gebouwen op de parking van de vroegere melkfabriek.
 • De structuur van één van de oudere loodsen zal behouden blijven en vormt de basis voor nog eens 29 units.

De bouw van de kmo-units zal gefaseerd verlopen. In september 2022 zijn we gestart met de 10 nieuwbouwunits. Verwacht wordt dat de eerste bedrijven hier in juni 2023 hun intrek kunnen nemen. In januari 2023, zijn de werken aan de bestaande gebouwen gestart.

Aan dit startschot gingen tal van voorbereidende werken vooraf. Zo werd de vroegere waterzuiveringsinstallatie en stookolietank van de zuivelfabriek afgebroken en gebeurde een grondige sanering. De laad- en loskades werden vernieuwd en ook de voorbereidende infrastructuurwerken zijn al achter de rug.

Renders Sleidinge 3

Een duurzame toekomst

Om de verlaten zuivelfabriek om te vormen tot een toekomstgericht en energiezuinig bedrijventerrein, kon het project rekenen op de steun van de Vlaamse Regering via het zogenaamde Brownfieldconvenant. In samenspraak met de gemeente werd vervolgens een ambitieus masterplan opgemaakt. Duurzaamheid is daarin het sleutelwoord.

 • De daken van de kmo-units worden bekleed met zonnepanelen.
 • Er komen 4 publiek toegankelijke laadplaatsen voor elektrische wagens,
 • Rondom de site wordt een groenbuffer aangelegd, er komt ook een groenzone met picknickplein en er wordt een bos van ongeveer 6000 m² aangeplant.
 • Ook de waterhuishouding werd grondig bestudeerd. Aan de hand van regenwaterputten en infiltratiegrachten wordt het regenwater optimaal benut of geïnfiltreerd.
 • Circulair bouwen: we kozen om zoveel mogelijk bestaande structuren en materialen te hergebruiken. Alle afgebroken materiaal wordt zoveel mogelijk gerecycleerd. Zo wordt het puin vermalen en hergebruikt in de funderingen van de nieuwbouwloodsen.

Een rijke geschiedenis

Door dit nieuwe bedrijventerrein "De Melkerij" te dopen, wil de projectontwikkelaar de 125-jaar lange melkgeschiedenis van de site eer aandoen. Het verhaal begint bij August Lippens, die al sinds 1890 in een kleine werkplaats boter maakt. Zijn zoon Valère bouwt de zaak verder uit en laat de melkerij op de Wittemoer bouwen. Door de jaren heen krijgt het bedrijf verschillende namen: van Zuivelfabriek Sint-Joris tot Comelco, Campina en tot slot FrieslandCampina. In 2015 komt er een einde aan het zuivelverhaal wanneer Campina de productie overbrengt naar de hoofdfabriek in Aalter.

Sleidinge 2

2019

Aankoop site

Januari 2021

Verkrijgen brownfieldconventant

September 2022

Start werken fase 1

Januari 2023

Start werken fase 2

Juni 2023

Oplevering fase 1

Eind 2023

Oplevering fase 2

Ligging

Deze site ligt in Sleidinge, een deelgemeente van Evergem, en is vlot bereikbaar via de N9, de R4 en de E17.

De Melkerij website clean

Parc PME De Melkerij
vous intéresse?

Contactez-nous:

📞 050 46 10 10
📧 sales@globalestategroup.eu

ou remplissez le formulaire.